Takeo Chikatsu
チカツタケオ

「TIS G8展-2013」 (オリジナル)

2013

OTHER WORKS